Schrijverij

‘Met de woorden van iedereen, jezelf laten zien’

Waarom schrijven?

Schrijven is een manier om met je denken in contact te komen. Door schrijvend woorden aan je gedachten te geven maak je concreet wat je bezighoudt en op welke manier je daarover denkt. Wanneer dat op papier staat, kun je het terug lezen en dat kan confronterend zijn en meer of andere vragen oproepen. Om je denken verder aan te scherpen kun je daar dan weer verder over schrijven of er een filosofisch gesprek over voeren bij mij in de praktijk.  

Wanneer is schrijven zinvol?

Wanneer het zinvol is om te schrijven, is voor iedereen anders, ik zal wat voorbeelden noemen:

  • Wanneer je je gedachten wilt ordenen 
  • Om zelf tot nadenken te komen over een bepaald onderwerp 
  • Om erachter te komen wat je belangrijk vindt
  • Als voorbereiding op een filosofisch gesprek 

Hoe ziet dat eruit?

Denken en sneller schrijven dan je gewend bent is de basis van waaruit geschreven wordt. Door middel van korte oefeningen, breng je al schrijvend je eigen belevingswereld in kaart en onderzoek je de vragen die je bezighouden. 
Er wordt gewerkt met verschillende werkvormen, schrijftechnieken en schrijfoefeningen, die gericht zijn op het creatieve proces. Associaties, tekstfragmenten, (levens)vragen en beeldmateriaal vormen de inspiratiebron.

Wat zijn de mogelijkheden?

Een kennismakingsworkshop  
De workshop duurt anderhalf uur en bestaat uit een proeverij van een aantal schrijfvormen  
en –technieken die in de cursus ‘Luisteren naar je pen’© uitgebreid aan de orde komen. 

De cursus ‘Luisteren naar je pen’© 
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur. De groep bestaat uit maximaal acht deelnemers zodat er voor iedereen voldoende tijd, ruimte en aandacht is. Je kunt de cursus ‘Luisteren naar je pen’© ook individueel volgen. Afspraken kunnen in overleg gemaakt worden.

Workshops op verzoek 
Heb je speciale wensen voor een workshop op maat, bijvoorbeeld met een speciaal thema, met een zelf samengestelde groep, op een andere locatie of een heel ander idee, neem dan gerust contact met me op. Ik denk graag met je mee over de mogelijkheden. 

Schrijfgroep eens per maand, vaste groep (online) 
Eens per maand op maandagochtend kun je gedurende twee uur schrijfinspiratie opdoen in een groep, die een wisselende samenstelling kan hebben. Je bent van harte welkom wanneer je het leuk vindt eenmalig of regelmatig met anderen te schrijven.  

Voor elke workshop/cursus verzoek ik je zelf papier (formaat A4, werkt het prettigst is de ervaring) en een pen (die lekker schrijft) meenemen.