Filosofische gesprekken

‘Niet jagen naar antwoorden, maar proeven van de vragen’

Wanneer ga je naar een praktisch filosoof? 

Een keuze, je gezondheid, je werk en vele andere onderwerpen vragen tijd om over na te denken. Iedereen, of je nou jong bent of al wat ouder, herkent dat wel. In je leven doen zich soms momenten voor, die uitnodigen om eens wat langer bij stil te staan. De ene keer gaat het om een vraag waar je graag een antwoord op wilt en een andere keer blijkt dat het juist een antwoord is dat je in de weg zit en waardoor je gedachten maar steeds blijven terugkeren naar hetzelfde onderwerp. Je komt er zelf niet uit, ook niet in gesprekken met anderen. Toch blijft de kwestie je bezighouden en ben je op zoek naar helderheid. Dat kan een aanleiding zijn om eens op onderzoek uit te gaan bij een praktisch filosoof.  

Wat doet een praktisch filosoof?

Een praktisch filosoof voert gesprekken met mensen die vastlopen in hun denken ten aanzien van een probleem of vraag. Tijdens die gesprekken onderzoeken we wat je precies denkt en hoe je daarover denkt. Welke redenering gebruik je? Waarop is die redenering gebaseerd?  Zijn er overtuigingen of vooronderstellingen te ontdekken? En kloppen die eigenlijk wel?  Daarnaast leer je zuiver te luisteren en zorgvuldig te formuleren. Daarbij speelt taal een belangrijke rol. Wij bedienen ons van taal om uitdrukking te geven aan de werkelijkheid. Daarvoor maken we gebruik van allerlei begrippen. Door belangrijke begrippen te definiëren kom je er vaak achter dat een ander (naastgelegen) begrip, dat een net andere betekenis heeft, beter past in jouw denkonderzoek. 

Het aanleren of verbeteren van bovenstaande vaardigheden gaan je helpen bij het leren aannemen van een filosofische denkhouding. Daarmee kun je zelf aan de slag met de vraag die je bezighoudt en ook met andere toekomstige vragen. Dat is wat een serie filosofische gesprekken je op kan leveren.  

Wat kun je verwachten? 

Een gesprek begint vaak met de vraag: Wat scheelt eraan?
Jouw vragen of kwesties vormen het uitgangspunt voor de gesprekken. Door je denken daarover te onderzoeken en begrippen te ontleden word je steeds bedrevener in het filosofisch benaderen van een vraag.  

Bij het onderzoeken en definiëren van begrippen gaat het er altijd over wat een begrip precies betekent (feitelijk) en niet hoe jij dat begrip interpreteert (mening).  Welke overtuigingen en vooronderstellingen zijn er te ontdekken? En als we die aan een nauwkeurig onderzoek onderwerpen ontstaan er dan nieuwe ideeën, verhelderende inzichten of misschien wel onverwachte dilemma’s, die je vervolgens weer verder aan het denken zetten? Aan het eind van het gesprek ga je de deur uit met een vraag, die voortkomt uit dat wat we besproken hebben en die jou weer ruimte biedt om verder te denken. Een volgend gesprek begint weer met de vraag: Wat scheelt eraan? Het kan zijn dat de vraag van de vorige keer nog steeds actueel is, maar jouw vraag kan ook een heel ander onderwerp betreffen met een nieuwe vraag. Wellicht goed om te weten: ik geef geen advies en ik behandel je niet. Wat en hoe jij denkt over je probleem of vraag is hetgeen we onderzoeken. Mijn taak daarbij is jou te helpen om bijvoorbeeld tot een vraag te komen over je probleem, begrippen die je gebruikt om je probleem te definiëren preciezer te formuleren en je vragen te stellen waardoor je verder aan het denken wordt gezet.  

Met welke soort vragen kun je terecht?  

Eigenlijk kun je met elke vraag terecht. Bijvoorbeeld wanneer je op zoek bent naar helderheid omtrent een probleem, wanneer je merkt dat je bent vastgelopen in je denken, bij een keuzemoment, bij zingevingsvraagstukken, bij een zoektocht naar inzicht in je eigen denkwijze en denkpatronen of wanneer je niet waar te beginnen om een probleem of dilemma aan te pakken.  

Ben je enthousiast geworden? Heb je nog vragen? Neem dan contact met me op om een kennismakingsgesprek te plannen of voor meer informatie.