Privacyverklaring

Jacobien van der Laan, gevestigd aan Suezkade 67, 2517 BX, Den Haag is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
E-mail: info@jacobienvanderlaan.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jacobien van der Laan verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van mijn diensten en/of wanneer je deze zelf aan mij verstrekt. Ik verzamel uitsluitend de voor mijn bedrijfsvoering noodzakelijke persoonsgegevens. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Gegevens worden bij Jacobien van der Laan zorgvuldig bewaard en worden niet aan derden verstrekt.Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via: info@jacobienvanderlaan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Aantekeningen gemaakt tijdens de gesprekssessies 

De filosofisch practicus maakt aantekeningen tijdens de gesprekssessies, op papier, maar zonder vermelding van naam of andere identificerende gegevens van de bezoeker. Er worden van bezoekers geen inhoudelijke dossiers bijgehouden. Over de inhoud van de gesprekken wordt aan derden geen enkele mededeling gedaan. Indien je op de praktijk gesprekken voert die worden bekostigd door je werkgever, krijgt deze werkgever alleen bevestigd, desgevraagd, dat je de gesprekken hebt gevoerd, maar over de inhoud daarvan worden geen mededelingen gedaan.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jacobien van der Laan verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van je betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om diensten bij je af te leveren
  • Jacobien van der Laan verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Jacobien van der Laan bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Het verwerken van de hierboven genoemde persoonsgegevens heeft enkel tot doel mijn diensten adequaat te kunnen uitvoeren.

Delen van persoonsgegevens met derden 

Jacobien van der Laan verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Jacobien van der Laan is niet verplicht gegevens te verstrekken aan zorgautoriteit of -verzekeraars en doet dat dus ook niet.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jacobien van der Laan neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jacobienvanderlaan.nl